Sudoku 1.1.0Sudoku là một trò chơi phổ biến với các quy tắc hợp lý dễ dàng. Trong trò chơi này, bạn sẽ được cung cấp một mạng lưới các con số và bạn nên hoàn thành lưới điện bằng cách đặt con số vào nó. Các con số trong một hàng hoặc cột nhóm hoặc không thể lặp lại, bạn có thể sử dụng tư duy logic của bạn để suy ra số nào phải ở trong một nơi nhất định. câu đố này cung cấp đào tạo tuyệt vời cho tâm lý Yêu cầu:. NET Framework 2.0
[(6). ] download ở đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/650