Sự cố bi hài xảy đến khi người phụ nữ thấy chồng trên TV và gọi điện ngay cho chồng.