Dream Match Tennis 1,14Dream Match Tennis là thực tế nhất trò chơi tennis 3D
. Bạn có thể chơi tennis REAL tại máy tính của bạn.
Kiểm soát bóng và giành chiến thắng!

Game tính năng,

- 4 chế độ chơi game,
Thách thức, triển lãm, Hướng dẫn và thực hành

-. 7 bề mặt tòa án,
cứng (3), cỏ, đất sét và Carpet (2) tòa án

-. 4 ký tự,

- Hỗ trợ bàn phím và joypad,
Nó được khuyên sử dụng joypad

-. Hỗ trợ Player vs Player vs Player và MÁY TÍNH,
Để phát Player vs Player, phải có ít nhất một joypad .

- 7 cấp máy tính,

* Yêu cầu hệ thống.

Windows 98/ME/2000/XP
1 CPU GHz
128 MB RAM
DirectX 9.0c
Tương thích DirectX 3D Thẻ Yêu cầu: 1 GHz CPU, 128 MB RAM, DirectX 9.0c, 3D Card
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/827