Công nghiệp Logos f. Công ty thiết kế Logo 1,01Tại sao bạn không tạo companylogo mới của bạn mình? Bạn có thể không? Oh có bạn có thể! Điều này logopack miễn phí (có, miễn phí) mang đến cho bạn 25 logo mẫu cho logo Công nghiệp lớn mới. Họ dễ dàng có thể được cắm vào thiết kế phần mềm của Công ty Việt (mà cũng có một phiên bản demo miễn phí, do đó bạn không phải trả bất cứ điều gì chỉ để dùng thử). Chỉ cần cài đặt các logopack. Và có 25 mẫu mới trong chương trình chính. Tạo logo chính nó là rất dễ dàng, chỉ cần cho nó một thử. Tất cả bạn cần làm là lựa chọn phù hợp với thiết kế logo công ty của bạn tốt nhất. Công ty chương trình thiết kế Logo chính hiện phần còn lại và làm cho biến thể logo mới! Hãy thử nó Yêu cầu: Công ty Phần mềm thiết kế Logo (Demo, kinh doanh o. Edition Comfort)
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/263