Trận đĩa 1.1.0Đây là một khúc côn cầu trên không khí game. Trong trò chơi này bạn sẽ cần phải cạnh tranh với máy tính để bắn đĩa vào căn cứ của nhau và tránh mặt khác làm như vậy. Cả hai bạn sẽ nhấn trên đĩa bằng cách sử dụng một miếng tròn để định hướng của đĩa có thể không được dễ dàng kiểm soát Yêu cầu:. NET Framework 2.0.
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/665