Văn phòng Zolsoft Server Edition miễn phí 2010.1127Văn phòng Zolsoft Server là một gói phần mềm tự động hóa văn phòng bao gồm một máy chủ Web, máy chủ của khách hàng, một máy chủ FTP, máy chủ một SMTP và một máy chủ POP3. Một ứng dụng nóng là ổ đĩa mạng. Nó có thể người dùng chia nhóm làm việc và tạo ra nhóm làm việc thư mục. quyền truy cập khác nhau / các phương pháp có thể được thiết lập cho người dùng. Bên cạnh đó, nó có thể được sử dụng đến các máy chủ tập tin cài đặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ quan chính phủ. Nó cung cấp cho bạn một giải pháp văn phòng tích hợp giúp chia sẻ và trao đổi tài liệu một cách an toàn, đơn giản và nhanh chóng

Các tính năng:.

đa ngôn ngữ hỗ trợ
. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản Windows từ Windows 2000
độc lập web server (IIS là không cần thiết), thuận tiện để sử dụng.
cơ sở dữ liệu độc lập, không cần cài đặt công cụ cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, đầu tư giảm..
Lưu ảnh trong định dạng file Windows, vì vậy không cần phải lo lắng về Tương thích trong tương lai.
Thiết lập cấp độ khác nhau của các điều khoản để đảm bảo an ninh dữ liệu. [(9) Chia sẻ] và các tập tin trao đổi đơn giản và nhanh chóng .
Tạo nhiều nhóm làm việc cho người sử dụng để quản lý và các tập tin trao đổi thuận tiện
Năm dịch vụ:... Web, Client, FTP, SMTP và POP3
Ba phương pháp đăng nhập
Thiết lập dung lượng cho ổ đĩa mạng và hộp thư của mỗi người dùng.
Sao lưu các tập tin cho người sử dụng quan trọng hoặc các nhóm làm việc vào thời gian cụ thể (s) tự động.
download tại đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/440