Giỏ hàng ĐƯỢC HÔ TRỢNếu bạn muốn thêm vào một giỏ mua hàng đơn giản để trang web của bạn, đây là một khởi đầu tốt. Nó theo dõi những người sử dụng trở lại mà không sử dụng cookies. Họ kiểm tra tắt các mục trên trang web của bạn sau đó nhấp vào "thêm vào giỏ hàng." Nó sẽ thêm vận chuyển vv để tổng kết, sau đó khi họ nhấp "mua hàng", bạn được thông báo. email của họ được gửi đến cho bạn để bạn có thể liên hệ với họ về thanh toán. Để triển khai, chỉ cần thêm một mã số hộp kiểm cho từng hạng mục trên trang web của bạn. Khi người sử dụng kiểm tra ra các mục, họ đang tự động nhớ cho kiểm tra. Xem xét cách đơn giản, kịch bản này là để thiết lập và cài đặt, nó là khá ngạc nhiên nhiều tính năng có sẵn. Ngoài ra còn có một kịch bản cơ sở dữ liệu có sẵn mà có thể tích hợp với giỏ mua hàng Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1212