sale off 50% khi quảng cáo trên http://goccafe.net Nhân 3 ngày lễ lớn 10/3 AL, 30/4, 1/5. Nhanh chân lên cơ hội duy nhất 1 lần trong năm
Vui lòng liên hệ: 0906040326 (Mr Hiên)