CÔNG TY CỔ PHẦN VIỂN THÔNG FPT MIỀN NAM
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
BẢNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI ADSL+ CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1.Mega Save Flat
Đường truyền 3Mbps.
Phí hoà mạng 400.000 đ
Tặng Modem 4 port
Nếu có modem thì phí hòa mạng là 150.000đ
Tặng đường dây lắp đặt tới nhà khách hàng
Trọn gói hằng tháng là 200.000 đ.
2.Mega You
Đường truyền 6Mbps
Phí hoà mạng 400.000 đ
Tặng Modem 4 port
Nếu có modem rồi thì phí hòa mạng 150.000đ
Tặng đường dây lắp đặt tới nhà khách hàng
Cước trọn gói hằng tháng là :240.000 đ
3.Mega Me
Đường truyền 8Mbps
Tặng Modem 4 port
Tặng đường dây lắp đặt tới nhà khách hàng
Phí hoà mạng 300.000 đ
Nếu có modem rồi thì phí hòa mạng là 150.000đ
Cước trọn gói hằng tháng là :300.000 đ
4.Triple Play
Đường truyền 8Mbps
Tặng Modem 6 port
Tặng đường dây lắp đặt tới nhà khách hàng
Điện thoại bàn miễn phí
Phí hoà mạng là 700.000 đ
Cước trọn gói hằng tháng là 350.000 đ
5.Full Triple Play
Đường truyền 8Mpbs
Tặng Modem 6 port
Tặng Settop-box để xem truyền hình cáp
Điện thoại bàn miễn phí
Tặng đường dây lắp đặt tới nhà khách hàng
Phí hoà mạng 1.200.000 đ
Cước trọn gói hằng tháng là 430.000 đ
(**) Ghi chú:
-Tất cả giá trên chưa bao gồm 10% VAT
-Tất cả các gói cước đều được mở luồng xem ITV nếu khách hàng có nhu cầu.
- Khi có nhu cầu đăng ký vui lòng liên hệ :
Nguyễn Đình Thy
ĐT:0938.648.846