Tuyển sinh “CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG”

1. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đang tuyển sinh Chương trình đào tạo "Cử nhân Công nghệ Thông tin – Hệ Đào tạo từ xa qua mạng" khóa 1/2011 năm học 2011-2012.

2. Chương trình gồm 3 nội dung dành cho 3 nhóm đối tượng khác nhau.
- Cử nhân ngành CNTT dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học 5 năm (tối thiểu 3 năm).
- Cử nhân 2 ngành CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học (các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, ngân hàng). Thời gian chính thức 2,5 năm (tối thiểu 2 năm).
- Hoàn chỉnh Đại học CNTT dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT. Thời gian học 2 năm (tối thiểu 1,5 năm).

3. Bằng cấp:
Sau khi học xong, sinh viên sẽ được nhận Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin – Hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của Đại học Quốc gia TP.HCM do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.

4. Sinh viên có thể sắp xếp thời gian tùy ý:

  • Được cấp "Tài khoản" sau khi đăng ký để đăng nhập vào "Cổng thông tin phục vụ đào tạo" của Trường ĐH KHTN.
  • Được học tập với 2 hình thức

- Học qua video clip bài giảng, bài tập.
- Học trực tiếp qua mạng với giáo viên.

5. Thời gian nộp hồ sơ
Hết hạn nộp hồ sơ: 22-04-2011.
Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố trên cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa của Trường vào ngày 09-05-2011.
Danh sách Sinh viên chính thức sẽ được công bố trên Cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa của Trường vào ngày 07-06-2011.

6. Học phí
Năm thứ nhất: 2.600.000 đồng (lớp Cử nhân); 2.900.000 đồng (lớp Cử nhân 2); 2.900.000 đồng (lớp Hoàn chỉnh Đại học).
Từ năm thứ hai, sinh viên sẽ đóng học phí theo số học phần đăng ký trên mạng.
Học phí đóng qua ngân hàng từ ngày 09-05-2011 đến ngày 20-05-2011 hoặc đóng tại Trường ĐH KHTN ngày 27-05-2011 (theo giây báo nhập học).

Ngày khai giảng dự kiến: 13-06-2011

Để xem thông tin chi tiết, đăng ký dự tuyển qua mạng và tải về các biểu mẫu hồ sơ dự tuyển, hãy vào cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của Trường: http://www.e-learning.vn.


Hình minh họa:

Học qua video