Chiến dịch maketing mới!
Các chiến dịch quảng cáo đều xoay chủ đề mà ta đưa ra ví dụ: Thiết kế website, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
Truyền tải thông điệp này của chúng ta cho tất cả các mạng xã hội cũng như bạn bè trên xa lộ thông tin để biết sự có mặt của chúng ta trên xa lộ này.
Thông tin phải ngắn gọn xúc tích chia sẻ quan niệm của mình. Và còn là người khởi tạo niềm tin với tất cả mọi người, nhằm để tạo ra một sự quan tâm nào đó.
Một nhiệm vụ quan trọng nhất đã tham gia bình chọn cho sản phẩm của mình để đánh giá mức độ.