Sự Kiện Chung Tay Quảng Cáo - Nhận Triệu Vpoint Lần I


Thời Gian :
 • Bắt đầu : Ngày 01/02/2011
 • Kết thúc : Ngày đóng topic

Hình thức :

 • Tên Topic tuyệt đối phải là: Mu Tranh Bá - Bá Chủ Bóng Đêm - Đua top 2011 . Nếu không có xem như không hợp lệ
 • Các bạn viết bài quảng cáo giới thiệu về Mu Tranh Bá tại các Forum theo Form dưới cùng của topic này.
 • Forum được viết bài quảng cáo phải có box riêng về GameOnline
 • Yêu cầu bài viết phải có chất lượng (đầy đủ tên ,link Website Mu Tranh Bá, Hình Ảnh, Exp , Drop...v.v)
 • Mỗi Forum chỉ được 1 bài viết , bài viết thứ 2 trở đi không được tính
 • Link của bài viết nào được post lên sớm nhất ở Box này được coi là bài viết hợp lệ, các bài viết khác có cùng link hoặc cùng Forum đều không hợp lệ.
 • Các bạn post link của bài viết theo mẫu bên dưới(Chỉ post trong Topic này không được lập topic mới)
 • Tất cả các bài post trong 4rum kiểu như vnbb, hnsv ( các web có 4rum con ) đều chỉ tính bài đầu tiên post. Còn lại đều bị coi là trùng link
 • Mõi lần post Link của bài viết phải ít nhất 10 link/1 lần post nếu không sẽ xem như không hợp lệ và loại bỏ link những bài viết đó ( Lần sau có post cũng xem như không hợp lệ )

Giải thưởng :


 • Mỗi Link hợp lệ sẽ được 1.000 Vpoint.
 • Từ link thứ 50 trở lên sẽ nhận đuợc 2.000 Vpoint/ Bài.
 • Từ link thứ 100 trở lên sẽ nhận đuợc 2.500 Vpoint/ Bài.
 • Số Link Hợp Lệ của 1 người phải từ 15 trở lên mới được tính vào giải thưởng.

Các bạn post bài tại Topic này theo mẫu sau:

Tên Tài khoản trong Game:
Server chơi:
Ngày Post bài :
Link của bài quảng cáo :
Nick Diễn Đàn của bài quảng cáo :


Lưu ý :

-Vpoint và Item sẽ được trao vào tài khoản ngay sau khi Server Open chính thức
-Dữ liệu về tài khoản sẽ được cập nhật lại dựa theo nick diễn đàn Mu Tranh Bá của các ban.
-Link của bài viết nào được post lên sớm nhất ở topic này được coi là bài viết hợp lệ .
-Tuyệt đối không sử dụng lại link của người khác. Nếu vi phạm hủy toàn bộ số bài đã duyệt
- Các bạn cứ post bài bình thường. Đợi mod duyệt thì bài viết sẽ được đưa lên
- Các bài trong forum không có box game online xem như không hợp lệ