CÔNG TY TNHH LUẬT CỘNG ĐỒNG
COMMUNITY LAW FIRM

Địa chỉ : Số 2 . Ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh . Đống Đa . HN
Tel : 04.32.595.465 - 0903.237.022 Fax : 04.32.595.361
Email:luatcongdong@gmail.com
Website : www.luatcongdong.com
- www.luatcongdong.vn
CHUYÊN


Tư vấn pháp luật Thuế - Dịch vụ kế toán

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về kê khai và nộp thuế
· Tư vấn đăng ký mã số thuế;
· Tư vấn kê khai thuế;
· Tư vấn thủ tục nộp thuế;
· Tư vấn thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng;
· Tư vấn Quyết toán thuế, Tư vấn lập báo cáo tài chính;
· Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế;
· Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ;
· Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thuế;
· Tư vấn về thanh tra kiểm tra về Thuế;
· Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực Thuế;
· Hướng dẫn tự tính, tự khai,tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ;
2. Dịch vụ đại diện kê khai, nộp thuế
· Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuế theo đúng quy định của pháp luật;
· Đại diện nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế trực tiếp quản lý;
· Cung cấp kế toán theo nhu cầu của Doanh nghiệp;
· Đại diện làm việc với cơ quan Thuế liên quan đến nghĩa vụ Thuế của Doanh nghiệp;
3. Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp
· Kê khai hồ sơ thuế hàng tháng, hàng quý;
· Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán;
· Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm;
· Giải quyết vướng mắc phát sinh về Thuế;
· Cung cấp kế toán theo nhu cầu của Doanh nghiệp;
"Luật Cộng Đồng ngôi nhà của các chuyên gia pháp lý"