Ra đường đâu đâu cũng thấy những tấm biển hoặc băng-rôn quảng cáo “siêu rẻ”.

“Giá sốc tận óc”.

“Ối giời ơi ! Rẻ quá”.

“Mua một thứ tặng ba thứ liền”.

“Giá quá rẻ”.

“Siêu giảm giá”.

“Giá cực sốc”.

“Mua một laptop được 5″.

“Gi gỉ gì gi cái gì cũng rẻ”.