các bác đăng ký ở đây:
http://www.daklak.org/showthread.php...ber-DakLak-Org
Mẫu đăng ký:
PHP Code:
Họ Tên:
Nick tại DAKLAK.ORG:
Email:
Domain: