1.Vào trang www.12BET.com và đăng nhập tài khoản của bạn.URL phụ:a.www.12BET88.comb.www.onetwobet.com
2.Liên hệ hỗ trợ trực tuyến để nhận thông tin ngân hàng.

3.Bạn có thể gửi tiền thông qua ATM/Quầy ngân hàng/Online Banking.
4.Gửi tiền nếu gửi tiền thông qua Quầy ngân hàng/ Online Banking, chỉ cần điền thông tin sau đây là hoàn tất cho lần thành công.Nếu gửi tiền bằng ATM, bạn cần scan biên nhận gửi tiền đến support@12csd.com để xác nhận. Bạn có thể tham khảo biên nhận dưới đây:

5.Các bước thao tát “Gửi tiền” trong trang web.
6.Chọn “Ngân hàng địa phương”.
7.Điền thông tin cần thiết trong trang gửi tiền.

8.Hoàn tất. Tiền gửi của bạn sẽ được cập nhật trong 1giờ , số dư của bạn sẽ hiển thị trên góc trái màn hình
Hãy tham gia ĐẶT CƯỢC!
CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN