HÀ NI - CHÙA HƯƠNG - HÀ NI
Thi gian : 1 Ngày
Khi hành : Hàng ngày, phương tin ô tô
Gii thiu :
Khu danh lam thă
ng canh Chua Hương nôi tieng với hôi Chua Hương hang năm băt đâu từ sau têt Nguyên đan keo dai đên thang ba âm lich.Du khach se được ngăm nhin canh nui cao rừng thăm, suôi dai được kêt hợp hai hoa, xêp đăt tai tinh giữa môt vung đông băng ruông lua xanh tươi. Người Viêt Nam - Phât tử hay đên Chua Hương đêu Phât, câu phuc va đê được hoa minh với thiên nhiên cao rông.
̣̣́̉̀̉́̀̀́̀́́́̀́́́̃́̀̉́̉́ ̣̣̣̣̣̣̀́̀̀́̀̀̀̀̀́̃́̀̉̃̀̀́ ̣̀̉̀̀
L TRÌNH TOUR
SÁNG :7:15 xe và hướng dn viên đón quý khách ti đim hn khởi hanh đi Chua Hương, sau 2 giờ đi ô tô qua thi xa Ha Đông, tới Vân Đinh, đên bên Đuc thi dừng xe đê chuyên sang đi thuyên doc suôi Yên Vi chừng 3km tới chua Thiên Tru. Leo nui 2 giờ thăm đông Hương Tich nơi chua Trinh Sâm đên van canh đông đa tự tay đê năm chữ Han lên cửa đông "Nam thiên đê nhât đông" la nơi phong canh hữu tinh thờ đức Phât Quan Thê Âm Bô Tat,đi xuông 1 giờ sau đo nghi ăn trưa tai nhà hàng MAI LÂM,chùa Thiên Tru.
Sau khi ăn tr
ưa du khach lên thăm quan và thp hương ti chua Thiên Tru – Bêp ca Trời
̣̣̣̣̣̀̀̃̀̀́́̀̉̉̀́́̃̀̀́́́́ ̣̣̣̣̣̣̃̉̃̀́́̀̉̀́̀́́́̉̀́̀̀ ́
CHIU :Quay trở lai thuyên vên lên xe ôtô vê Hai. 18:00 xe đưa quý khách v tới Hai. Kết thúc chuyến du lcḥ̣̣̀̀́̀̀̀
KHÁCH L GHÉP ĐOÀN : 395.000 VNĐ / 1 KHÁCH
BNG GIÁ CHO KHÁCH ĐOÀN : VNĐ / 1 KHÁCH
ĐOÀN KHÁCH
GIÁ TOUR
PH THU
Đoàn t 10 - 16 khách
335.000 VNĐ
Nếu có
Đoàn t 20 khách tr lên
295.000 VNĐ
Nếu có
GIÁ BAO GM :
1. Phương Tin: Xe ôtô đi mi có máy lnh, cht lượng cao
2. M
c ăn: 40 000đ/ ba chính (ăn trưa)
3. H
ướng dn viên: phc v nhit tình,thành tho,chu đáo xuyên xut tuyến
4. Vé thăm quan: Khách đ
ược mua tin vé vào ca các thng cnh, thi gian thăm quan hướng dn viên s hn và thng nht cùng đoàn.
5. Vé đò thăm quan chùa H
ương

GIÁ KHÔNG BAO GM :
1. Thuế Vat, cáp treo ti Chùa Hương
2. Đi
n thoi cá nhân, ăn ung ngoài chương trình, vui chơi gii trí cá nhân

GIÁ VÉ CHO TR EM
1. Tr em t 12 tui tr lên mua 01 vé, Tr em t 06 –11 tui mua ½ vé người ln.
2. 02 ng
ười ln ch được kèm 01 tr em t 05 tui tr xung, nếu tr em đi kèm nhiu hơn thì t em th 02 tr lên phi mua ½ vé

Mi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên h :
TIEN DAT TOURISM CO .,LTD - GREENLOTUSTRAVEL
Office: No 6 Đinh Ngang . Hoan Kiem . Hanoi . Vietnam
Tel : ( 84 - 4) 39 349 741
Fax: ( 84 - 4) 39 349 393
Hotline: 0974.468.391/ 0912. 248.197
Yahoo/Skype : greenlotustravel
Emai: info@greenlotustravel.com
Website: http://www.greenlotustravel.com ,
Or http://www.dulichbatdongsan.com , http://www.dulichvinhhalong.net