7s.Thép ống đúc phi 70,dn 60,od 70.ống thép đúc phi 70,dn 60,od 70.thép ống phi 70,dn 60,od 70U70 ống thép đúc phi 159 x 4ly phi 194 x 4.78ly phi 273 x 7.92ly phi 325 x 7.14lyEvar.Thép ống đúc phi 141,dn125x3ly, phi 152 x 4ly, dn 150 x 4ly,dn 200, dn 350 x 20ly.Thép ống đúc đen phi 273 x 10ly, phi 325 x 9ly, dn 300 x 12ly, phi 406 x 11lyEvar.Ống thép đúc phi 325 phi 114,ống thép phi 141 219 273U50.. ống thép đúc phi 406 x 6.35 ly phi 325 x 9.5ly phi 219 x 7.14ly phi 114 x 3.96lyEvar.thép ống đúc phi 273 phi 48 sch40 sch80Evar.thép ống phi 60, thép ống phi 90 chuẩn ống thép đúc, , ống thép đúc sch40Evar. đúc phi 168,phi 219 ,DN 150 ,DN 200 ASTM A53,A106 tiêu chuẩn sch40,sch80Evar.thép ống đúc phi 355 406,ống 273 phi 48 phi 508 108Evar.Thép ống đúc phi 325 d300 phi 90,ống phi 114 141 phi 219 DN450 DN65 100 273 phi 406 508Evar.Ống thép đúc phi 219 phi 325 DN 20 DN 550 phi 508 phi 168 141 x SCh40 x 8.18lyEvar.Thép ống đúc phi 219 325 wall thickness 3 đến 35ly, Thép ống đúc phi 219ống thép đúc phi 219 101 phi 273 325 phi 406 141thép ống đúc phi 76, ống thép đúc phi 76,Thép ống đúc phi 219,phi 102,phi 168Evar.Thép ống 141 phi 325,thép ông đúc phi 168 phi 108 phi 27 tiêu chuẩn nga,nhậtEvar.thép ống hàn dn250 phi 273,thép ống đúc phi 273 phi 60 dn65, 76 tiêu chuẩn astm a106 sch40 sch80Evar.thép ống phi 219 phi 273 phi 127 34.Ống Đúc Các Loại phi 42 x 4ly,phi48 x 3ly,phi 34x 3lyThép ống đúc các loại phi 219 x 5ly,168 x 6ly, 508 x 10ly, 610 x 9ly.Thép Ống Đúc phi 21,od 27 x 1,4ly.phi 48x 2.5ly, ,od 406 x 15ly.Ống Đúc phi 325 x 6.5ly,dn 300 x 9.5ly,dn 350 x 7ly, od 355 x 9.5ly.Ống thép đen od 508 x 14ly,phi 610 x 15ly,phi 60x4ly,od 60 x 3ly.Thép ống đúc phi 325 x 9ly phi 406 x 7ly phi 355 x 8ly phi 508 x 6.35ly hàng nhâp khẩuỐng đúc đen phi 406 x 7.92ly,ống hàn phi 406 x 6.4ly,ống đúc mạ kẽm phi 406 x 8.18ly.Thép Đúc Đen phi 159 x 5ly,phi 51 x 3y,dn150 x 6ly, od168 x 5ly.Ống thép đúc phi 325 x 8.38ly,ống hàn phi 325 x 6.4ly, ống duc phi 32 5 x 7.91ly.Thép ống đúc phi 90 x 4ly phi 127 x 4ly sch80 thép ống đúc phi 114 phi 168 x 4.5ly Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 900x506. Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 720x540. Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 720x540. Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 827x620.Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường: https://www.youtube.com/watch?v=nhrQ...8WCe9qBooZQuý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39. Fax: 031.3970591 Skype : thephungcuongEmail: thephungcuong@gmail.com, Website: http://www.hcsteel.vn / http://ongthephungcuong.com/theo : thép ống