ống công trình phi 102 x 4,7 ly x 6 m
ống Hàn phi 70,72,73,75,76 x 4,7 ly X 6 m
Thép ống 335mm x 6.35mm x 6 - 12m
Thép ống 88.9mm x 11m x 6 - 11.8m
Thép ống 121mm x 3.5mm x 10m
Thép ống 73.1mm x 3.4mm x 6- 12m
thép ống đúc 68mm x 5 mm x 5- 8m
Thép ống 87mm x 6.5mm x 5 - 9m
Thép ống 406mm x 37mm x8m
Thép ống 287mm x 5.7mm x 6m
Thép ống 285mm x 40mm x 10m
Thép ống 406 X 6,6mm X 11.0m
Thép ống 127 x (4.5~35.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 152 x (3.0~19.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 191 x (3.0~22.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 215 x (4.0~34.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 270 x (4.0~33.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 318 x (4.0~33.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 357 x (4.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 408 x (4.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 28 x (2,5~5) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 39 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 43 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 45 x (3.5~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 50 x (4.0~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 62 x (4.0~7.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống 73 x (4.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 866x650.

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 866x650.

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 800x600.
Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=jdhM...Xiag8WCe9qBooZ

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Skype : thephungcuong
Email: thephungcuong@gmail.com,
Website: http://www.hcsteel.vn / http://ongthephungcuong.com/


Theo : thép ống hàn