a11.141, theponghan phi 114,phi 141. ống thép đúc phi 168,phi 273.
Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 866x650.


D1.thép ống hàn 325,phi 406,thép ống đúc phi 273 508 phi 168 phi 114 141
D1.Thép ống đúc phi 325,phi 168, phi 178 tiêu chuẩn sắt ống đúc.
D2.Thép ống đúc phi mi21.Thép ống đúc phi 21,phi 27,phi 34,ống thép đúc phi 48,phi 42,phi 60
D1.Thép ống đúc phi 85 ,phi 300, phi DN300 tiêu chuẩn sắt ống đúc.
thép ống đúc 330mm x 14mm x 6m-12m
thép ống đúc82mm x 5mm x 5 - 9m
610 x 5,7 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống thép hàn 323.9 × 7.0mm x 6m
Thép ống đúc đường kính ngoài 76 dày 4 đến 30 ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,

Thép ống đúc đường kính ngoài 170 dày 6 đến 20.2ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,

Thép ống đúc đường kính ngoài 406.4 dày 6 đến 22.6ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,

ống thép đường kính ngoài 60 dày 7.5 đến 45 ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,

Thép ống đúc đường kính ngoài 210 dày 5 đến 14ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,

Thép ống đúc đường kính ngoài 323.8 dày 5 đến 12 ly dài 6m đến 12m.6000_12000mm,Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=nhrQ...Xiag8WCe9qBooZ

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới -Xã Nam sơn- Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Skype : thephungcuong
Email: thephungcuong@gmail.com,
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com