Giá bồi thường dự án

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh và đơn giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo đó, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB đường Định Công tại vị trí 1 là 1,87 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND (29/12/2014) của UBND TP, tương ứng với giá đất là 48.620.000 đồng/m2.Vị trí 2 điều chỉnh là 1,94 lần, tương ứng với giá đất là 28.246.000 đồng/m2. Vị trí 3 là 1,91 lần, tương ứng với giá đất là 22.844.000 đồng/m2. Vị trí 4, xác định theo giá đất vị trí 3, tương ứng với giá đất là 22.844.000 đồng/m2.

Đường Định Công – Lê Trọng Tấn (ven sông), vị trí số 1 có hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,83 lần tương ứng với giá đất là 40.260.000 đồng/m2. Vị trí 2 (ven sông), điều chỉnh 2,00 lần, tương ứng với giá đất là 25.080.000 đồng/m2. Vị trí 4, (ven sông, tính theo giá đất vị trí 3), điều chỉnh 1,99 lần, tương ứng với giá đất là 20.577.000 đồng/m2.

Tại vị trí 2 đường Định Công Hạ, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,97 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất là 21.709.000 đồng/m2. Vị trí 3 điều chỉnh là 1,94 lần, tương ứng với giá đất là 16.808.000 đồng/m2. Vị trí 4 là 1,94 lần, tương ứng với giá đất 16.808.000 đồng/m2.

Quyết định cũng nêu rõ giá bán nhà tái định cư thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Xem các bài viết khác: