ống đúc hùng cường 21 x 2.87 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc hùng cường 27 x 7.82 ly x (6.000mm-12.000mm)
thép ống đúc 34 x 4.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 42 x 4.85 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu DN 40 x 3.68 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc phi 51 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 60.3 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 63 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 73 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu OD 76 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 90 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu DN100 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc hùng cường 127 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 140 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống thép đúc DN200 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 203 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu DN250 x 6.35 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc hùng cường 245 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 323.9 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống đúc nhập khẩu 355.6 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống hàn hùng cường 406.4 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
thép ống hàn 508.0 x 6.35 ly x (6.000mm-12.000mm)
ống hàn hùng cường 330mm x 10.2mm x (6.000mm-12.000mm)
ống thép đúc 80mm x 8.9mm x (6.000mm-12.000mm)

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 800x600.

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 800x600.

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 866x650.


Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=5_7H...qBooZ&index=39

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Skype : thephungcuong
Email: thephungcuong@gmail.com,
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com