Có một sự khác biệt rất lớn trong khả năng của các họa sĩ, trình độ kỹ năng, kiến ​​thức và chuyên nghiệp. Thông thường mọi người nhận xét rằng họa sĩ "X" là đắt tiền trong khi họa sĩ "Y" là giá rẻ. Nhiều lần có một lý do để giá họa sĩ phụ trách; thường là những họa sĩ đắt hơn là các họa sĩ tốt hơn. họa sĩ rẻ tiền thường không biết làm thế nào để yếu tố đầy đủ trong tất cả các chi phí của họ và thường giá công việc quá thấp. Khi điều này xảy ra, các khách hàng trả giá vì các họa Các loại sơn nhà giá rẻ sĩ đã phải vội vã ra khỏi công việc, sẽ sử dụng vật liệu chất lượng thấp và / hoặc sẽ không quay trở lại các cuộc gọi điện thoại của bạn hoặc quay trở lại công việc nếu có một vấn đề.
> Xem nay Các loại sơn nhà giá rẻ để có ngôi nhà đẹp hơn

Gọi ba họa sĩ có thẩm quyền: Đừng gọi ra mười họa sĩ khác nhau và nhận được ước tính từ mỗi người, các chất thải tất cả mọi người là thời gian. Biết rõ loại của họa sĩ bạn muốn trước khi bạn gọi người dân ra khỏi nhà của bạn. Nếu bạn muốn một công việc sơn rẻ tiền, và bạn sẵn sàng thỏa hiệp về chất lượng, nói với các họa sĩ đó. Nếu bạn muốn có một công việc chất lượng cao và sẵn sàng trả một mức giá công bằng cho nó, nói với các họa sĩ đó cũng có. Biết những gì bạn muốn Các loại sơn nhà giá rẻ và được trực tiếp với các họa sĩ. Điều này tiết kiệm thời gian của mọi người.

Hãy gọi cho họa sĩ và phỏng vấn họ bằng điện thoại đầu tiên. Lắng nghe họ nói chuyện với bạn. Nếu các họa sĩ không phải âm thanh, không mời anh qua cho một ước tính. ước tính điện thoại là giai đoạn đầu tiên của bạn thu thập thông tin. Mời các hoạ sĩ âm thanh có thẩm quyền để ngôi nhà Các loại sơn nhà giá rẻ của bạn cho một ước tính trên trang web. Hãy hỏi các họa sĩ nói chuyện với một vài người trong số các khách hàng trước đây của họ. Nếu họ không thể cung cấp các tên này cho bạn, hãy xem xét đó.
> Xem ngay Giá sơn nhà cao cấp nhất hiện nay

Một nơi tuyệt vời để đặt cho các khuyến nghị họa sĩ là cửa hàng sơn địa phương của bạn. quản lý Các loại sơn nhà giá rẻ cửa hàng sơn biết họa sĩ của họ. Họ biết về những họa sĩ chuyên nghiệp, kỹ năng và mức độ chất lượng. Họ nhìn thấy những sản phẩm chất lượng các họa sĩ mua hay không và họ phải trả các hóa đơn của họ, nếu họ xuất hiện tại các cửa hàng say rượu hoặc tỉnh táo, nếu họ chịu trách nhiệm, và nếu họ biết việc buôn bán tranh.
Nguồn: phunsonnha.com