Ống thép đúc độ dày SCH 120 DN80 /// phi 152///phi 27///phi 323.9//phi 73///phi 48 - TC: API5L GR B.

Bán thép ống đúc đuờng kính,phi 323.9 x 6,9ly toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.

Thép ống đúc phi 88.9 x !8 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi 48 x 4 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúC phi dn 32 x 10 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi DN 200 x 6.35 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi DN 250 x 14 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng,vvvv.
Thép ống đúc phi 325.0 x 5.16 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : {hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi DN 350 x 35.7 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng ,| đồng nai, vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.}vvvv.
ống thép đúc phi 406.4 x 40.5 ly toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
thép ống đúc đuờng kính,phi DN 450 x 29.4 x ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
thép ống đúc đuờng kính,phi DN500 x 50.0 ly x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình phuớc ,nha trang.vvvv.
DN 550 x 9.53 ly toàn miền bác,miền nam,miền trung : hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
thép ống đúc đuờng kính,phi 609.6 x 41.3 ly toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, .vvvv.
Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=nhrQ...Xiag8WCe9qBooZ

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com