Nghị quyết 19 của Chính phủ về nhiệm vụ, biện pháp quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020, đã được Thủ tướng ký cuối tháng 4/2016.


Mục tiêu và nhiệm vụ theo quy định của chính phủ chung trong Nghị quyết này đang phấn đấu để cải thiện cả về điểm số và xếp hạng môi trường kinh doanh. Cụ thể, các chỉ số môi trường kinh doanh ít nhất bằng mức trung bình của nhóm ASEAN 4; 2017 mức trung bình của ASEAN 4 nhóm trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh hướng cải thiện chỉ số hiệu quả (theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới); và đến năm 2020, môi trường kinh doanh và cấp trung bình năng lực cạnh tranh của 3 nước ASEAN trên một số tiêu chí với thông lệ quốc tế.Đáng chú ý, trong các nhiệm vụ được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã yêu cầu Bộ để thực hiện việc sử dụng mã số doanh nghiệp độc đáo, sử dụng chữ ký số của các doanh nghiệp trong tất cả các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ KH & ĐT, Tổng cục Thuế, hải quan, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và Môi trường, xây dựng ...) và trong các hoạt động của doanh nghiệp.


Với các yêu cầu nói trên của Chính phủ, thị trường này được dự kiến ​​sẽ cung cấp dịch vụ chứng nhận của công chúng sẽ được mở rộng.


Theo thông tin từ Trung tâm Quốc gia xác thực điện tử (NEAC), đã có 9 tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số (CA) công cộng bao gồm VNPT-CA, CA2-CA, Viettel-CA, BKAV-CA, dịch vụ chữ ký số FPT CA, SMARTSIGN, SAFE- CA, CK-CA, NEWTEL-CA. Tuy nhiên thị trường chứng thực chữ ký số, theo phản ánh của các lãnh đạo đang trong tình trạng bão hòa, với các đối tượng sử dụng chủ yếu là các tổ chức và doanh nghiệp. Thống kê NEAC cho biết, vào cuối năm 2015, có hơn 700.000 chữ ký số công cộng đang hoạt động, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực khai thuế trực tuyến, bảo hiểm xã hội và hải quan điện tử.


Tại hội nghị định hướng quản lý nhà nước các dịch vụ chứng thực chữ ký số NEAC mới đây, đại diện của các tổ chức dịch vụ chữ ký số công cộng đã được đồng ý rằng thị trường chữ ký số hiện nay đã trở nên nhỏ, bão hòa và cần phải được mở rộng.


Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng BKAV, đại diện cho dịch vụ chữ ký số Bkav CA cho biết: "Quy mô thị trường vẫn chỉ có chữ ký số của khách hàng là các doanh nghiệp và các tổ chức là một số tổ chức, doanh nghiệp hiện nay khoảng 600000-700000, hầu hết các dịch vụ này. đã sử dụng chữ ký số.


Để dịch vụ chữ ký số có thể phát triển bền vững, đại diện BKAV-CA cũng cho biết tại hội nghị NEAC các dịch vụ chữ ký số nên cùng thống nhất và tìm ra giải pháp làm thế nào để mở rộng quy mô thị trường chữ ký số dịch vụ xác thực, làm thế nào tiếp theo CA cạnh tranh cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, nó cũng mở rộng quy mô thị trường, không chỉ giới hạn cho khách hàng là các doanh nghiệp hay tổ chức có thể mở rộng đến các đồ dùng cá nhân toàn bộ khán giả. Sau đó mở một thị trường mới, CA mới có cơ hội để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho thị trường.


Cũng liên quan đến các biện pháp để mở rộng thị trường, Giám đốc Trung tâm FPT-CA khuyến nghị Việt Nam Lê Cường công tác xúc tiến MIC với các cơ quan nhà nước khác để có được những chính sách định hướng, mạnh mẽ, có thể yêu cầu một số lĩnh vực "buộc" để áp dụng chữ ký số.


Cũng như đề xuất của Phó Ban tổ chức Giám đốc kinh doanh của VNPT-CA Thu Đình Đức, là cơ quan tư vấn cho Chính phủ về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Bộ TT & TT có thể được khuyên để có những quy định của các giao dịch, những dịch vụ sử dụng chữ ký số để xác thực các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao dịch điện tử. "Các CA sẵn sàng tư vấn và góp ý cho Bộ Tổng tham mưu xây dựng một hành lang pháp lý cho thị trường cung cấp dịch vụ chữ ký số", ông Thụ nói.