ống đúc nhập khẩu phi 34///phi 133///phi 219//phi 60///phi 63/// DN32

Thép ống đúc 320mm x 5.5mm x 6m-12m
Thép ống đúc 151mm x 4.5mm x 6m
Thép ống đúc 382mm x 10mm x 10m
Thép ống hàn 219mm x 7mm x 6m
Thép ống hàn 114mm x 9.0mm x 6 - 6.04m
ống thép 75mm x 9.3mm x 6m
ống thép 557mm x 7.2mm x 6m
ống thép hàn 45mm x 3 - 5 m x 4.5 - 11.8m
THÉP ỐNG ĐÚC 113 x (4.5~32.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP ĐÚC 129 x (4.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG 156 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG 168 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG 218 x (4.0~34.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG 270 x (4.0~32.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG 318 x (4.0~32.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP HÀN 355 x (4.0~26.0) x (6.000mm-12.000mm)
THÉP ỐNG HÀN 510 x (4.0~38.0) x (6.000mm-12.000mm)
thép ống hàn 508 x 11mm x 12m ống thép hàn quốc - hungcuongsteel.
thép ống hàn 325 x 7mm x 6m ống thép hàn quốc - hungcuongsteel.Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=5_7H...qBooZ&index=39

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com