ống thép đúc phi 325 x 12.7 x 6.0m ongthephungcuong.com
Giá ống sắt đúc áp lực 168.0 X 9,7mm X 11.0m
ống Đúc chịu áp lực đường kính 25,27,29,32,34 X 7,5 X 6 m
ống thép đúc 57mm x 3mm x 6 - 12m
Thép ống 102mm x 5mm x 6- 11m
Thép ống 273mm x 12.7mm
Thép ống 114mm x 13mm x 6 - 12m
Thép ống 325mm x 22mm x 6 - 12m
Thép ống 88.9mm x 9.5m x 6 - 11.8m
Thép ống 102mm x 9mm x 10m
Thép ống 60mm x 4.5mm x 6- 12m
Thép ống 51mm x 9 - 10 mm x 5- 8m
Thép ống 83mm x 4 - 7mm x 5 - 9m
Thép ống 355mm x 32mm x 11.5m
Thép ống 320mm x 33mm x 7m
Thép ống 85mm x 4mm x Thép ống 325mm x 22mm x 6 - 12m
ống thép 140mm x 10mm x 6 - 11.5m
Thép ống 102mm x 9mm x 10m
Thép ống 60mm x 4.5mm x 6- 12m
Thép ống 45mm x 9 - 11mm x 5 - 10m
Thép ống 83mm x 4 - 7mm x 5 - 9m
Thép ống 355mm x 32mm x 11.5m
Thép ống 318mm x 32mm x8m
Thép ống 378mm x 38mm x 9.7m
Thép ống 44.5mm x 12mm x 6- 12m
Thép ống 60.3mm x 5mm x 6mm
Thép ống 325mm x 12.7mm x 6 - 6.04m
Thép ống 219mm x 9.06mm x 6m
ống thép hàn 508mm x 6.2mm x 12mm
Thép ống 216mm x 5mm x 6m

Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 800x600.Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=5_7H...qBooZ&index=39

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn / http://www.ongthephungcuong.com