Bé Kutin cứng quá đi - 4 tuổi cưng quá,lanh dễ sợ lanh ...