Nhà Phố Lavila

Hình ảnh đầu tiên về nhà phố Lavila Kiến Á, nhà bè. Nhà phố có kiến trúc Đông Dương, có những nét độc đáo hơn tất cả các dự án khác.

Mọi thông tin liên hệ : 0933 101 363