Mức sản xuất dự kiến cả đời dự án

Trong một số trường hợp, khi các yếu tố để xác định công suất chưa rõ ràng (ví dự như yếu tố nhu cầu thị trường chưa rõ ràng…), hoặc dự án có thể gặp phải các biến động rủi ro, hoặc dự án có khó khăn về vốn; để đảm bảo an toàn các dự án thường phân thành một số đợt đưa công suất vào sử dụng từ bé đến lớn. Các đợt công suất này tương ứng với ví dụ các tổ máy của nhà máy điện, tổ máy sản xuất xi măng của nhà máy xi măng… nhiều nhà máy không đưa các tổ máy vào hoạt động cùng lúc mà đưa dần vào hoạt động

Việc phân chia đợt hợp lý (còn gọi là phân kỳ đầu tư) phải dựa vào khả năng cấp vốn, khả năng tiêu thụ của thị trường và vào kết quả so sánh các phương án khi xây dựng thành một đợt và xây dựng thành nhiều đợt theo kiểu lập dự án đầutư cho mỗi phương án.

Phương án xây dựng thành một đợt có các nhược điểm như: không tận dụng hết công suất ngay từ đầu, phần vốn bỏ ra cho phần công suất chưa dùng đến bị ứ động không sinh lợi, phần công trình xây cho phần công suất chưa dùng đến vẫn phải duy tu, bảo dưỡng và khấu hao. Tuy nhiên phương án này có một số ưu điểm như: tổng chi phí đầu tư thường bé hơn khi xây thành nhiều đợt, vì khi xây thành nhiều đợt chi phí di chuyển lực lượng sản xuất đến công trường cũng như chi phí cho công trình tạm phải bỏ ra nhiều lần hơn. Đồng thời khi xây thành một đợt có thể tránh được việc phải phá dỡ hay đào bới các công trình đã xây dựng xong ở đợt trước để làm cho đợt tiếp theo.

Phương án xây dựng thành nhiều đợt có ưu điểm là: vốn đầu tư ban đầu không phải bỏ ra một lúc quá căng thẳng; ổn định dần dần các yếu tố đầu vào, đầu ra; ổn định dần dần bộ máy quản lý điều hành, rèn luyện đào tạo được công nhân; hạn chế được tổn thất khi có những biến động đột xuất, bất lợi. Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm như đã nói ở trên. Để so sánh phương án được chính xác, phải lập dự án đầu tư cho mỗi phương án có tính đến các nhân tố lợi hại của mỗi phương án kể trên.

thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban quản lý dự án

HOTLINE: 0983.20.20.86