Mộc Khe Sanh giá 700 kèm theo lồng. AE kết gọi Tuấn. 0935509777 - 01256197777. (Chưa bao gồm tiền vận chuyển nhé)https://www.youtube.com/watch?v=klx-...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j7c1...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Imyl...ature=youtu.be