Tìm hiểu thiết lập cơ chế kiểm soát hệ thống thông tin

Dữ liệu kế toán và tài liệu của doanh nghiệp có thể bị sửa đổi, sao chụp, sử dụng theo cách bất lợi hoặc bị ai đó không có thẩm quyền phá hủy. Do vậy cần phải có những quy . định và cần tạo lập cho từng người sử dụng máy tính một tài khoản người sử dụng và mật khẩu duy nhất, và bất kỳ phần mềm nào cũng cần được thiết kế để vận hành với đúng tài khoản người sử dụng đó , thống kê qua dich vu ke toan tron goi .

b. Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ

Theo các văn bản pháp lý hiện nay của Việt nam thì việc bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ chỉ có tại các tổ chức tín dụng, hay ngân hàng (Quyết định I 486/2003/QĐ-NHNN về quy chế kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Nhà- nước; Quyết định 37/2006/QĐ-NHNH về quy chế kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng).

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban Kiểm soát. Mặc dù vai trò và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng ở một mức nào đó, nhưng nhiệm vụ và chức năng của Ban Kiểm soát thực chất đóng vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước thì chỉ khuyến khích thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ (Quyết định 832/TC/QĐ/CĐKT, 28/10/1997 về quy chế kiểm toán nội bộ).

Thông thường ở các doanh nghiệp có quy mô lớn phải tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp được tổ chức thành phòng, ban, hoặc nhóm, tổ công tác trực thuộc Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Bộ máy kiểm toán nội bộ, gồm: Trưởng phòng kiểm toán nội bộ, Phó trưởng phòng kiểm toán nội bộ (nếu có), nhóm trưởng kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên nội bộ. số lượng kiểm toán, viên nội bộ phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, địa bàn hoạt động, số lượng các đơn vị thành viên, tính chất phức tạp của công việc, yêu cầu quản lý kinh doanh và trình độ, năng lực nghề nghiệp của kiểm toán viên, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .

a. Bảo vệ cơ sở dữ liệu và tài liệu của doanh nghiệp

Các tập tin dữ liệu, tài liệu của doanh nghiệp và phần I mềm của doanh nghiệp có thể bị hư hỏng do cháy, hỏng phần I cứng, do những hành động phá hoại hay ăn cắp. Vì vậy, các tệp tin và bản ghi cần được thường xuyên lập bản sao dự phòng, tốt nhất là hàng ngày nhưng nhất định không được ít 1 hơn mức hàng tuần.

Bảo vệ hệ thống máy tính: Phần cứng, phần mềm và các tập tin dữ liệu có thể bị hỏng do việc sử dụng trái phép hoặc! do tin tặc, do cài đặt phần mềm không đăng ký, hoặc do virus phá hoại. Do đó, Doanh nghiệp nên cài đặt phần mềm diệt virus trên tất cả các máy tính và thực hiện quy định là định kỳ chạy và cập nhật phần mềm này.