1/ TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG 9 NAM - PHỎNG VẤN 26/08/2016 - XUẤT CẢNH 2/2017 - HỢP ĐỒNG 3 NĂM - LCB 142.000 yên/ tháng Ms Đào 0902 76 76 53
---------------------------------------
Cty tiếp nhận: TOIN CO.,LTD
Công việc: vận hành máy
Địa điểm: tỉnh Chiba
Yêu Cầu: Nam 18-28 tuổi, TN 12 trở lên, (ưu tiên các bạn TN CĐ - ĐH)
- Công ty Toin là công ty lớn làm về in ấn có trụ sở ở Tokyo , có nhiều nhà máy ở Osaka , Chiba
- Công ty có nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.
- Trang web công ty : http://www.toin.co.jp/kaisya/gaiyou.html
=========================================
2/ TUYỂN 14 NAM, 19 NỮ ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 09/2016 - HỢP ĐỒNG 3 NĂM - LUONG TRÊN 13 MAN/THÁNG - LIÊN HỆ: Ms Đào 0902 76 76 53
------------------------------------------
Thu nhập cao, đảm bảo tăng ca nhiều
Chi phí xuất cảnh thấp (không đóng cọc chống trốn)
Không đòi hỏi biết trước tiếng Nhật.
Ngành nghề làm việc: Cơ khí, điện tử, nông nghiệp, xây dựng, cơ khí hàn, nhựa, in ấn, chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, may, v/v ….
Yêu cầu: Nam, nữ 18 - 28 tuổi. Nam cao 1,60m & Nữ cao 1,50m, không xăm mình, thị lực tốt, sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự.
+ TN 12 trở lên
+ Chưa từng tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản, chưa từng xin visa vào Nhật Bản.
=========================================
Liên Hệ Nộp HS: Ms Đào 0902 76 76 53
232 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM


Hot!..... Hot!..... HOT!....... SINGLE ROW TTS
===================================
1 / HIRE LEVEL UNIT 9 South - interviews 26/08/2016-2/2017-Contract 3 years. - LCB 142.000 Yen / month Ms Graves 0902 76 76 53
---------------------------------------
Next: jsc toin co., LTD
Job: run machine
Location: Chiba province
Request: 18-28-Year-old male, TN 12 (priority you tn - Arizona University)
- Toin company is big company about printing built in Tokyo, there are a lot of the factory in Osaka, Chiba
- company factory in Binh Duong, Vietnam.
- Company Website: http://www.toin.co.jp/kaisya/gaiyou.html
=========================================
2 / hire 14 South, 19 women's single row interview February 09/2016-Contract 3 years. - the number 13 man in a month - contact: Ms Graves, 0902, 76 76, 53
------------------------------------------
Collect High, make sure a lot of overtime
The Production Costs Low (don't close defends against hiding)
Don't claim to know before the Japanese.
His job: mechanics, Electronics, Agriculture, construction, mechanical, welding, plastic, printing, seafood processing, food processing, garment, v / v....
Request: Male, female, 18-28 years old. South high 1,60 meters & 1,50 feet tall, don't get a tattoo, good eyesight, good health, no criminal record.
+ 12 is coming up to TN
+ never participate in practice in Japan, never visa in Japan.
=========================================
Contact manifest HS: Ms Graves 0902 76 76 53
232 nguyễn văn, p. Conference, District 2, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City