NV HUẤN LUYỆN ATLĐ – VỆ SINH LAO ĐỘNG
Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Theo Nghị Định 44

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1 Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
2 Nhóm 2: Cán bộphụ trách, bán chuyên trách về an toàn LĐ, vs lao động củadoanh nghiệp và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
3 Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về ATLĐ, vệ sinh lao động theo quy định.
4 Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên.)
HỌC PHÍ :
Nhóm 1và 4 : 800.000đ/khóa học
Nhóm 2 và 3 : 1.000.000đ/khóa học
THỦ TỤC NHẬP HỌC:
1) 02 ảnh 3x4
2) CMND photo.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Hotline : 0978468620, 0979868657
Mail : mainhi@giaoducvietnam.edu.vn
Yahoo : mainhidlsg135
Ngoài raCT Cổ Phần Giao Dục Việt Namcòn đào tạo các lớp nghiệp vụ khác như NV HDV DU LỊCH
, điều hành tour DL , Mc Du lịch , văn thư LT,TK văn phòng , cắm hoa nghệ thuật , cắm hoa nâng cao …. Đào tạo cá nhân hoặc hợp đồng , tổ chức , công ty , đoàn thể … học phí ưu đãi khi đăng kí nhóm .
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Hotline : 0978468620 , 0979868657
Mail : dungnd@giaoducvietnam.edu.vn
Xem chi tiết : Huan Luyen An Toan Ve Sinh Lao Dong Theo Nghi Dinh 44