Mỗi công ty hay cơ quan nào dù là lớn hay nhỏ đều có phòng ban và chức vụ khác nhau. Để phân biệt được vài phòng ban và chức vụ của mỗi người trong bộ phận hay công ty thì cần thiết biển phòng ban, biển chức danh mica. Sản phẩm biển phòng ban thường được treo phía ngoài phía trên đầu cửa ra vào để toàn bộ người đơn giản đọc được và tìm tới vài phòng mà không bị mất nhiều khoảng thời gian .

Nhìn vào biển phòng ban, chức danh người dùng tới công ty giao dịch sẽ nhận hiểu được mình đã tới đúng địa chỉ và khiến việc đúng phòng, đúng người trong công ty chưa.

Sản phẩm biển phòng ban, chức danh thường được làm cho bằng nhiều chất liệu khác nhau như: Mica, inox ăn mòn, đồng ăn mòn, biển phòng ban nền nhựa in laser, khung crom, nhựa IPI khắc laser…

Với từng trải nhiều năm trong lĩnh vực khiến cho biển quảng cáo chúng tôi sẽ lời khuyên nhiệt tình và bề ngoài cho quý các bạn những loại biển phòng ban, chức danh đẹp giá cả có lí nhất.