THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáoviên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở Mầm non trên toàn quốc.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
- Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.
- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
- Xã hội hóa giáo dục mầm non
- Tổ chức và quản lý chăm sóc sức khỏe
- Tâm lý học quản lý chăm sóc sức khỏe
- Quản lý giáo dục mầm non và giới thiệu văn bản lien quan đến quản lý GDMN
- Kiểm tra, đánh giá; quản lý chất lượng GD
- Tổ chức thực hiên chương trình
- Kỹ năng của người quản lý trường MN
- Tham quan ,dự giờ trường MN
- Viết, nộp thu hoạch
Tổng thời lượng: 300 tiết
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường CĐ Sư phạm Trung Ương cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản Lý Giáo dục Mầm non.
III. HỌC PHÍ &ĐỊA ĐIỂM HỌC: tại các cở sở của công ty CP GiáoDụcViệt Nam
1. Tại Hà Nội:
- Học phí: 2.500.000đ/ học viên (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Tại HCM: Địa điểm: 195 Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh
- Học phí: 3.000 000đ/họcviên (Ba triệu đồng chẵn./.).
3. Thời gian và lịch Khai giảng học Liên tục các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7& CN
- Liên hệ để biết thông tin chi tiết
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
3. Bản sao bằng cấp chuyên môn (có công chứng), CMT phôtô, 02 ảnh 3x4.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TP HCM : Số 195 – Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh
HCM 2 : 08 Nguyễn Ngọc Lộc Phường 14 Quận 10
Hotline : 0973 86 86 80
Email : giangpt.hcm@giaoducvietnam.edu.vn
Website : http://tuyensinhcanuoc.edu.vn/
Yahoo : phamgiang.hcm
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáoviên, cán bộ nguồn đang công tác tại các cơ sở Mầm non trên toàn quốc.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
- Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.
- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
- Xã hội hóa giáo dục mầm non
- Tổ chức và quản lý chăm sóc sức khỏe
- Tâm lý học quản lý chăm sóc sức khỏe
- Quản lý giáo dục mầm non và giới thiệu văn bản lien quan đến quản lý GDMN
- Kiểm tra, đánh giá; quản lý chất lượng GD
- Tổ chức thực hiên chương trình
- Kỹ năng của người quản lý trường MN
- Tham quan ,dự giờ trường MN
- Viết, nộp thu hoạch
Tổng thời lượng: 300 tiết
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường CĐ Sư phạm Trung Ương cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản Lý Giáo dục Mầm non.
III. HỌC PHÍ &ĐỊA ĐIỂM HỌC: tại các cở sở của công ty CP GiáoDụcViệt Nam
1. Tại Hà Nội:
- Học phí: 2.500.000đ/ học viên (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Tại HCM: Địa điểm: 195 Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh
- Học phí: 3.000 000đ/họcviên (Ba triệu đồng chẵn./.).
3. Thời gian và lịch Khai giảng học Liên tục các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7& CN
- Liên hệ để biết thông tin chi tiết
IV. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
3. Bản sao bằng cấp chuyên môn (có công chứng), CMT phôtô, 02 ảnh 3x4.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TP HCM : Số 195 – Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh
HCM 2 : 08 Nguyễn Ngọc Lộc Phường 14 Quận 10
Hotline : 0973 86 86 80
Email : giangpt.hcm@giaoducvietnam.edu.vn
Website : http://tuyensinhcanuoc.edu.vn/
Yahoo : phamgiang.hcm