CÔNG TY TNHH LUẬT CỘNG ĐỒNG
COMMUNITY LAW FIRM

Địa chỉ : Số 2 . Ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh . Đống Đa . HN
Tel : 04.32.595.465 - 0903.237.022 Fax : 04.32.595.361
Email:luatcongdong@gmail.com
Website : www.luatcongdong.com www.luatcongdong.vn
Quý Khách Hàng sẽ thực sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý khi đầu tư vào các dự án do các luật sư của Luật Cộng Đồng tư vấn.
I. Tư vấn Dự án Đầu tư :
a/ Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ và tiền mặt hoặc công sức tham gia vào Dự án đầu tư lúc đầu.
b/ Tư vấn xin đất Dự án :
Giới thiệu vị trí, so sánh sự ưu đãi đất đai giữa các quạn huyện, tỉnh thành, vùng miền để khách hàng có thể xin được địa điểm thuận tiện với chi phí thấp nhất.
c/Tư vấn Lập Dự án tiền khả thi: Đưa ra các bước tổng quan thực hiện Dự án như diện tích mặt bằng kinh doanh, khảo sát địa chất- địa hình xây dựng, ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, Ước tính Tổng vốn đầu tư và Doanh thu Dự án.
d/Tư vấn Lập Dự án khả thi: Luật Cộng Đồng sẽ cân đối các thông số Dự án của khách hàng (cơ cấu góp vốn, huy động vốn đầu tư, phân bổ vốn cố định và vốn lưu động, dự tính biến động của giá cả đầu vào và Doanh thu dự án, phương án dự phòng rủi ro…) để Dự án của khách hàng có tính khả thi cao về cả mặt tài chính và tổ chức thực hiện.
e/Tư vấn Lập Dự án vay vốn Ngân hàng: Luật Cộng Đồng sẽ điều chỉnh và cân đối các thông số Kinh doanh của khách hàng ( Tiền thuê đất, chi phí xây dưng và thiết bị, vốn lưu động…) để Dự án của khách hàng có những thông số tốt về lãi suất, thời gian hoàn vốn, khả năng thanh toán, khả năng hoàn trả nợ vay….nhằm hấp dẫn tổ chức tín dụng.
g/Tư vấn Lập Dự án, Kế hoạch kinh doanh kêu gọi đầu tư:
Luật Cộng Đồng sẽ cân đối điều chỉnh các thông số Kinh doanh của khách hàng (Tiền thuê đất, chi phí xây dưng và thiết bị, vốn lưu động…) để Dự án của khách hàng có những thông số tốt về lãi suất, thời gian hoàn vốn, lợi nhuận, tỉ lệ ROI, ROE….nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư.

II.Các dịch vụ kèm theo :
- Tư vấn chủ trương chính sách của Nhà nước về ưu đãi đầu tư và pháp luật Đầu tư.
- Soạn thảo Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, xin giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Soạn thảo Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác Kinh doanh, Hợp đồng hợp tác Đầu tư…
- Soạn thảo Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, Đơn xin ưu đãi miễn giảm thuế cho Dự án Đầu tư.
- Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa…
"Luật Cộng Đồng, ngôi nhà của các chuyên gia pháp lý"