TP. Hà Nội sẽ tụ hội hoàn chỉnh các quy hoạch, quy định về cấp phép xây dựng, đích tiến tới là 100% các công trình trong thị thành và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng.

Đây là một trong những nội dung quan yếu trong dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, đương đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng thành phố, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, môi trường, đất đai, xây dựng tỉnh thành văn minh và hiện đại tuổi 2016-2020” đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội trao đổi và cho quan điểm sáng 27/6.

>>>chung cư vc2 golden silk

Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một tỉnh thành xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Cải thiện môi trường trên nền móng phát triển năng động, vững bền, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, xây dựng TP. Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu thành thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa thành thị trung tâm và các thành phố vệ tinh, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Hà Nội.

>>>vinaconex 2 kim văn kim lũ

Đồng thời, chương trình cũng đưa ra một số chỉ tiêu đẵn đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ chuyển vận hành khách công cộng đạt 20 – 25%; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh và tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan yếu trong khuân mặt phong cảnh đô thị; diện tích đất dành cho liên lạc từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho liên lạc đạt 10 – 13% đất thị thành; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%; hạ ngầm, xếp đặt các đường dây đi nổi;...

Nhằm đạt được các đề nghị, đích trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tụ hội vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp cốt yếu. Nhiệm vụ hàng đầu là tiếp kiểm tra, hiệu chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch đã được chuẩn y trước đây, cũng như hoàn thành các quy hoạch mới. Tiến hành xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai thực hành theo quy hoạch.

>>>golden silk vinaconex 2

Phát triển đồng bộ, đương đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng thành thị. Đặc biệt, tăng cường quản lý thứ tự xây dựng, môi trường, đất đai, tập hợp hoàn chỉnh các quy hoạch, quy định về cấp phép xây dựng, mực tiêu tiến tới là 100% các công trình trong thị thành và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng.

ngoại giả, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc vỡ hoang và phát huy tốt các nguồn lực, tiềm năng, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, chú trọng đẩy mạnh từng lớp hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. tiếp chuyện canh tân thủ tục hành chính và kiện tuốt máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời kì giải quyết từ khâu quy hoạch và chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời, xác định rõ bổn phận của từng cấp, ngành, người đứng đầu, từng cá nhân...
(Theo Bizlive)

Xem các bài viết khác: