Cong ty tu van hoa chat Toàn Mỹ chuyên tư vấn các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất chuyên nghiệp tại TPCHM.


Hóa chất là gì ?


Hóa chất là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các trạng thái khí, lỏng, rắn và plasma.


Tầm quan trọng của việc hoàn thành hồ sơ hóa chất :


Hóa chất có nhiều loại, trong đó tồn tại một số loại hóa chất gây nguy hiểm cho người sử dụng và cả người cung cấp, ví dụ như axit … vì vậy cần có biện pháp quản lý quá trình cung cấp và sử dụng các loại hóa chất này để tránh gây hại cho người sử dụng.


Các quy định về lập biện pháp – kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất


– Luật Hóa chất được ban hành năm 2007


– Nghị định 26/2011/NĐ – CP ngày 11/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


– Thông tư 20/2013/TT – BCT ngày 05/08/2013 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp


– Nghị định 90/2009/NĐ – CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.


> tu van thiet ke thi cong he thong xu ly nuoc thai


Thông tin liên quan khi lập biện pháp – kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất :


1. Quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.


2. Công nghệ sản xuất.


3. Bản kê khai : tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm.


4. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:


– Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại;


– Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành;


– Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện.


5. Các tài liệu kèm theo:


– Bản đồ vị trí khu đất đặt dự án, cơ sở hóa chất;


– Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất);


– Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng


Nguồn : lap ke hoach phong ngua ung pho su co hoa chat