Cong ty tu van moi truong Toàn Mỹ – Đơn vị chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM chuyên nghiệp nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai … Liên hệ0938 990 848 để được tư vấn lập báo cáo đtm miễn phí


Như thế nào là báo cáo đánh giá tác động môi trường ?
– Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).


Vì sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm ?


Nhà đầu tư không thể đợi sau khi dự án hoàn thiện mới nghĩ đến những tác động của nó đối với môi trường, vì vậy báo cáo ĐTM là công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá những tác động đó và đưa ra hướng giải quyết phù hợp, đó củng là cơ sở để cơ quan quản lý có phê duyệt dự án hay không.
ĐTM tạo sự ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với môi trường củng như hợp thức hóa hoạt động kinh doanh của dự án.
Xem thêm :
cong ty chuyen xu ly nuoc thai
dich vu tu van thu tuc moi truong
Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo :
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm :


– Xác định phạm vi ảnh hưởng, các yếu tố liên quan
– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn tại khu vực của dự án
– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, Kinh tế – Xã Hội : Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án đang xây dựng
– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
– Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
– Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. – Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án sau đó lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
– Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.


Nguồn : lap bao cao danh gia tac dong moi truong dtm