Ô TÔ AN SƯƠNG
HOTLINE : 0938.260.679

CÁC DÒNG TẢI TRỌNG KHÁC CỦA XE TMT CỬU LONG:

I. XE TẢI THÙNG CUULONG TMT

- Xe Tải Thùng Cửu Long 1 Tấn

- Xe Tải Thùng Cửu Long 1,2 Tấn

- Xe Tải Thùng Cửu Long 1,5 Tấn

- Xe Tải Thùng Cửu Long 2,5 Tấn, Thùng dài 3.7 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 3,45 Tấn, Thùng dài 5.4 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 4,95 Tấn, Thùng dài 4.3 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 7 Tấn, Thùng dài 6.8 mét và 8 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 8 Tấn, Thùng dài 9.3 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 14.5 Tấn, Thùng dài 9.3 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 19 Tấn, Thùng dài 9.5 mét

- Xe Tải Thùng Cửu Long 22.5 Tấn, Thùng dài 9.5 mét

II. XE TẢI BEN 1 CẦU

- XE TẢI BEN 1 CẦU 950 KG

- XE TẢI BEN 1 CẦU 1,2 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 2,2 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 2,5 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 3,45 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 4,95 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 6 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 7 Tấn

- XE TẢI BEN 1 CẦU 8 Tấn

III. XE TẢI BEN 2 CẦU

- XE TẢI BEN 2 CẦU 800 KG

- XE TẢI BEN 2 CẦU 2,2 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 2,35 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 2,5 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 3,45 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 4,95 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 6 Tấn

- XE TẢI BEN 2 CẦU 7 Tấn

IV. XE ĐẦU KÉO CUULONG SINOTRUCK
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ô TÔ AN SƯƠNG
HOTLINE : 0938.260.679