Bạn đang muốn thay đổi công việc ?
Bạn đang tìm kiếm một cơ hội mới?
Bạn thấy thu nhập không xứng đáng với công sức mình bỏ ra ?
Bạn muốn tự mình làm cái gì đó ?
Bạn muốn mình làm việc với những ai mà bạn muốn ?
Bạn muốn tự chủ trong công việc ? Tự chủ thời gian ? ...
Tôi có thể Giúp bạn Định hướng.
PM: Hồ Thanh
Call, SMS, Viber, Zalo : 0908579218
Email: hothanh0110@gmail.com