Điều kiện: Giới thiệu bài này tại website khác (không chấp nhận site giới thiệu có mem < 10.000)
Link đăng ký: http://www.daklak.org/showthread.php?14534-Share-Host-VN-cho-member-DakLak-Org
_http://www.daklak.org/showthread.php?14534-Share-Host-VN-cho-member-DakLak-Org
Dung lượng: 500MB - Bandwidth 25GB
Mẫu đăng ký:
Họ Tên:
Nick tại DAKLAK.ORG:
Email:
Domain:


Lưu ý
Ai nhận được vui lòng xác nhận đã nhận được host tại DAKLAK.ORG (yêu cầu bắt buộc, ai không xác nhận sẽ bị DEL) và trong 3 ngày kể từ ngày nhận host ai không sử dụng sẽ bị DEL không báo trước (vì để còn share cho các bạn khác)
Bổ sung: không chấp nhận domain FREE