Share host cho member VBBForum.Com
Giới thiệu :
- Ping tuyệt (luôn luôn ngang và nhanh hơn host gator @@). Không tin bạn cứ ping
- Space : 10 - 50 GB ( tối đa ) ( Tuỳ vào mem hoạt động tại VBBF )
- Banwidth :50 - 500 GB ( tối đa )
( Tuỳ vào mem hoạt động tại VBBF )
- Tất cả còn lại không giới hạn
- Đây chính là RSL của planethost.com, live mãn hạn

Yêu cầu :
- Quảng cáo tại 1 website khác về topic này
- Có 10 bài viết tại VBBF

- Không up shell hoặc Leech nếu phát hiện sẽ dell host
- Hằng ngày phải ghé viết bài trên VBBForum ( quá 7 ngày sẽ tạm khoá host )
Chú ý làm theo mẫu sau :
- Tên miền của bạn cần add vào host : .......................................
- Mail :................................................. ..................................
- Địa Chỉ............................................. ....................................
link:
http://daklak.org/showthread.php?132...ho-member-VBBF