1. Tình hình ứng dụng tin học trong nước
- Trong những năm gần đây, việc ứng dụng tin học trong xây dựng đã có bước phát triển vượt bậc. Các phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng ngày càng hiện đại và liên tục được cập nhập. Công tác thiết kế và quản lí xây dựng trong các cơ quan được tin học hóa mạnh mẽ giúp cho công việc được tiến hành một cách nhanh chóng, khoa học và tiện lợi.
- Trong sự phát triển của ngành xây dựng nói chung, ngành Cầu cũng có những đóng góp tích cực, đặc biệt là với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Đa số những phần mềm phân tích kết cấu cầu thông dụng đều được viết dựa trên cơ sở phương pháp số mà trong đó việc phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM - Finite Element Method) được sử dụng nhiều nhất và có nhiều ưu việt hơn cả. Phương pháp FEM giúp cho việc tính toán kết cấu chính xác và nhanh chóng.

2. Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong xây dựng
Các phần mềm vẽ thiết kế và kiến trúc.
• AUTOCAD: Là phần mềm hỗ trợ vẽ kĩ thuật
• PHOTOSHOP
• 3D-STUDIO Max

Các phần mềm phân tích kết cấu và công trình cầu
Phần mềm tính toán kết cấu cầu Rm bridge
• Phần mềm SAP2000
Phần mềm tính toán kết cấu cầu Midas-Civil
• Phần mềm STADD III
Phần mềm phân tích kết cấu cầu Ansys

Các phần mềm phân tích địa kỹ thuật, nền móng

• FB-FIER
• GEO-SLOPE
• PLAXIS

Các phần mềm ứng dụng quản lí trong xây dựng và lập dự toán
• Microsoft PROJECT
• DTBK
• DT2000