1. Ưu điểm
- Sử dụng vật liệu rẻ hơn so với khi sử dụng bằng thép
- Độ bền cao:
+ Sử dụng được lâu năm.
+ Cường độ bê tông tăng dần theo thời gian
+ Ít chịu ảnh hưởng của môi trường, chịu lửa, không mục, không gỉ, ít bị ăn mòn.
- Có độ cứng lớn, ít bị ảnh hưởng của xung kích do hoạt tải, tiếng ồn nhỏ, dao động ít
- Có thể đúc kết cấu thành hình dạng bất kì thỏa mãn yêu cầu kiến trúc, mĩ thuật.
- Tính toán khối tốt.
- Chi phí duy tu bảo dưỡng thấp
2. Nhược điểm
- Trọng lưởng bản thân lớn, cấu tạo nặng nề, vận chuyển lao lắp khó khăn.
- Bê tông chịu kéo kém dễ bị nứt: Nhất là bê tông xi măng cốt thép thường hay bị nứt.
--> Gỉ cốt thép làm hạn chế phạm vi sủ dụng
- Khó kiểm tra chất lượng công trình.
3. Phạm vi sử dụng
- Được sử dụng rộng rãi với mọi loại kết cấu, đặc biệt là kết cấu chịu nén.
- Cầu bản bê tông cốt thép dự ứng lực có thể kinh tế đối với nhịp nhỏ và trung bình, và thậm chí những nhịp trong phạm vi 800ft (243.84m) đã từng được xây dựng ở Nhật Bản. Ngày nay cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đã hầu như trở thành dạng được ưa chuộng đối với nhịp ngắn, nhịp trung bình hơn cả cầu thép.

Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/0...trinh-cau.html