Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại thủ tục môi trường mà các tổ chức với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.


Cong ty tu van moi truong Toàn Mỹ tư vấn các thông tin về việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản :


1. Ai phải làm:


- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Cam kết bảo vệ môi trường (nằm ngoài Phụ lục II, thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP)
- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.


2. Căn cứ pháp lý


- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);
- Đang đợi thông tư hướng dẫn thực hiện


3. thủ tục cần thiết


- Hồ sơ đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
- Sơ đồ vị trí dự án
- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
- Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lam bao cao danh gia tac dong moi truong dtm


Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định


Phòng Tài nguyên và Môi trường
Ban Quản Lý KKT và KCN


Xem thêm : tu van thu tuc dang ky du dieu kien kinh doanh hoa chat