Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/0...t-cau-cau.html

Khi tính toán, thiết kế công trình giao thông cần chú ý đến các điều kiện quan trọng sau đây:
1. Kết cấu phải đảm bảo yêu cầu về độ bền, khả năng chịu lực của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng theo các TTGH thiết kế
2. Kết cấu phải đảm bảo yêu cầu về mặt độ cứng. Dưới tác dụng của tải trọng không bị biến dạng hoặc biến dạng nhưng không được vượt quá trị số cho phép nhất định theo tiêu chuẩn thiết kế yêu cầu.
3. Kết cấu phải đảm bảo độ ổn định. Phải đảm bảo cho công trình giữ nguyên được hình dáng tổng thể, vị trí ban đầu dưới tác dụng cảu tải trọng khác nhau.
4. Kết cấu được thiết kế sao cho việc chế tạo và lắp ráp có thể thực hiện không quá khó khăn hoặc phát sinh sự cố và các ứng lực lắp ráp nằm trong giới hạn cho phép. Việc tính toán, thiết kế phải đảm bảo an toàn cả trong các giai đoạn thi công công trình.