Khi hoàn thành các hồ sơ về môi trường, Chủ đầu tư cần lưu ý đến tần suất lập báo cáo để có thể thực hiện đầy đủ các điều lệ của nhà nước, tránh các trường hợp bị phạt đáng tiếc.


Cong ty tu van moi truong uy tin tai tphcm Toàn Mỹ xin hướng dẫn các quy định về tần suất lập báo cáo giám sát môi trường tại tphcm như sau :


1. Đối với Doanh nghiệp các khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát về tổ chức thẩm định về môi trường với tần suất là 02 lần/năm ( quy điịnh tại khoản 8 điều 47 của quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).


2. Đối với các Chủ đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát môi trường về tổ chức thẩm định về môi trường với tần suất tối thiểu 01 lần/năm (quy định tại khoản 6 điều 48 và khoản 3 Điều 50 của quyết định số 63/2012/(QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012).


Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cần được tu van thu tuc dang ky du dieu kien kinh doanh hoa chat nếu muốn cung cấp các sản phẩm hóa chất.


Để có thể tìm được các phương pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí nhất, Công ty có thể nhờ công ty tư vấn môi trường Toàn Mỹ.

Xem thêm : lap bao cao danh gia tac dong moi truong dtm