học tiếng anh trực tuyến
anh van giao tiep hang ngay
học tiếng anh giao tiếp ở đâu tốt

- Am I making sense?: Tôi nói anh hiểu kịp đấy chứ?
- Am I explaining this clearly?: Tôi đang giải thích nó rõ ràng chứ?
- You get what I am saying, right? Bạn hiểu điều tôi đang nói đúng không?
- Does that make sense to you?: Bạn hiểu ý đó chứ?
- Are you following me? Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?
- Did you get/catch/understand all that?: Bạn nắm bắt được hết chứ?
- Are we on the same page?: Mọi người đều hiểu vấn đề chứ?
- Is that clear?: Rõ ràng chưa?
- Are we understanding each other? Chúng ta đang hiểu nhau chứ?
- Do you get my point? Bạn hiểu ý tôi không?
- See what i mean: Thấy hiểu những điều tôi nói không?
👉 Sắc thái bực tức 😤
- You got me?: Hiểu chưa?
- Are you hearing me?: Có nghe không đấy?
- Are we clear now?: Giờ đã hiểu chưa?
- Dig? (từ lóng) = Understand?: Hiểu không?